Innsøking

Fra og med 01.12.17 vil det på grunn av kapasitetsmangel ikke bli tatt imot pasienter fra andre helseregioner enn Helse Sør-Øst til følgende avdelinger: Traume-, Angst- og Depresjonsavdelingen. Les mer.

Modum Bad har avtale med Helse Sør-Øst RHF om spesialisthelsetjenester for pasienter fra egen region. Ønsker du behandling hos oss kan du henvises fra fastlege, psykolog eller spesialisthelsetjenesten (DPS eller tilsvarende). Søknader mottas per brev eller via Helsenett som elektronisk henvisning (ikke e-post).

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 32 74 97 12 (kl 8-16) for å avklare om pasienten er i målgruppen for våre behandlingstilbud.