Innsøking

Alle som ønsker behandling ved Modum Bad må henvises fra lege, psykolog eller andre i spesialisthelsetjenesten.

Modum Bad har løpende avtale med Helse Sør-Øst, men tar også i mot pasienter fra andre helseregioner. Modum Bad er dessuten godkjent for å ta imot pasienter innen ordningen med fritt behandlingsvalg.

Fra andre regioner enn Helse Sør-Øst må henvisningen gå via spesialisthelsetjenesten. Søknader mottas pr brev eller via Helsenett som elektronisk henvisning (ikke e-post).