Innsøking

Ønsker du behandling hos oss kan du henvises fra fastlege, psykolog eller spesialisthelsetjenesten (DPS eller tilsvarende).

Modum Bad har avtale med Helse Sør-Øst RHF om spesialisthelsetjenester for pasienter fra egen region, og med HELFO om behandling i ordningen fritt behandlingsvalg. Vi ber om at henvisninger fra helseregioner utenfor HSØ går via spesialisthelsetjenesten. Søknader mottas per brev eller via Helsenett som elektronisk henvisning (ikke e-post).

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 32 74 97 12 (kl 8-16) for å avklare om pasienten er i målgruppen for våre behandlingstilbud.