Innsøking

Per dato vil det på grunn av kapasitetsmangel ikke bli tatt imot pasienter fra andre helseregioner enn Helse Sør-Øst til følgende avdelinger: Traume-, Angst- og Depresjonsavdelingen. Les mer.

Modum Bad har avtale med Helse Sør-Øst RHF om spesialisthelsetjenester for pasienter fra egen region. Ønsker du behandling hos oss kan du henvises fra fastlege, psykolog, psykiater eller spesialisthelsetjenesten (DPS eller tilsvarende). Søknader mottas per brev eller via Helsenett som elektronisk henvisning (ikke e-post).

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 32 74 97 12 (kl 8-16) for å avklare om pasienten er i målgruppen for våre behandlingstilbud (enkelte ganger kan dette telefonnummeret være viderekoblet, da er viktig at du holder linjen til du oppnår kontakt).