Forskning og kunnskapsformidling

Senter for familie- og samliv er opptatt av forskning, utvikling og kunnskapsformidling. Forskning og evaluering knyttet til virksomheten ved Senter for familie og samliv er faglig forankret ved Forskningsinstituttet Modum Bad. Nye tilbud og undervisningsopplegg utvikles på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere, ny kunnskap og erfaring.

Forskning

Multisenterprosjektet STIC:
Høsten 2010 tas datainnsamlings- og tilbakemeldingsverktøyet STIC (Systematic Therapy Inventory of Change) i bruk ved Senter for familie og samliv. Prosjektet vil både gi innspill her og nå i terapirommet, og danne grunnlaget for omfattende forskning.
Les om:
Elektronisk tilbakemelding
Forskning i terapirommet

Doktorgradsprosjekter:

Forsker og klinisk sosionom Terje Tilden ved Forskningsinstituttet Modum Bad har tatt doktortrad på familieterapi. Han har analysert data fra Senter for familie og samliv. Helle Myrvik er tilknyttet Avdeling for forebygging og arbeider med et prosjekt om samboerskap.

Les mer om Modum Bads forskningsinstitutt her.

Publikasjoner og produkter:

Faglitteratur i populærform

 • Howard Markman, Scott Stanley og Susan L. Blumberg: Samlivsboken. Gode råd for å bevare kjærligheten og hindre samlivsbrudd. Andre og reviderte utgave, oversatt av Håvard Altern. N.W. Damm & søn 2003.
 • Guro Hansen Helskog og Kristin Tafjord Lærum: Fortsatt Foreldre – godt nok samarbeid etter samlivsbrudd. Modum Bad – Samlivssenteret 2007.
 • Frode Thuen: All you need is love – og vilje til å kjempe for den. Illustrert av Tora Marie Norberg. Cappelen Damm 2009.
 • Kjersti Tytingvåg Rogne og Berger J. Hareide: Hverdagsliv i familier med utviklingshemmede barn. Kommuneforlaget 2004.
 • Prosjektrapporter
 • ”Fra teknikk til holdning. Erfaringer med samlivsprogrammet PREP i Norge.” Kristin Tafjord Lærum og
 • Guro Hansen Helskog (red.), Modum Bad 2005.
 • ”Sluttrapport for Hva med oss?-prosjektet – et prosjekt om samliv i familier som har barn med funksjonshemming. 2002-2004.” Modum Bad – Samlivssenteret 2005.
 • ”Samlivsarbeid i menigheten.” Tore Hummelvoll (red.), Skriftserien Samliv nr. 1 2001, Modum Bad.
 • ”Det er jo dette livet handler om!” UNGFAM-prosjektet (Ungdoms framtidige familie- og samliv) Berger J. Hareide og Aud Emanuelsen, Skriftserien Samliv nr. 1 2002, Modum Bad.
 • ”Samarbeid familievern – helsestasjon.” Egil Halleland, Skriftserien Samliv nr. 2 2002, Modum Bad.
 • ”Tiden sammen må tilranes! – Hverdagsliv og samliv i familier med funksjonshemmede barn. Rapport fra SFF-prosjektet (Samlivet til foreldre med funksjonshemmede barn).” Kjersti Tytingvåg Rogne og Berger Hareide, Skriftserien Samliv nr. 1 2003, Modum Bad.
 • "Godt samspill - å være seg selv sammen med andre", Terje Landro.


Forskningspublikasjoner

Kursmateriell
For kursholdere:
”Håndbok for kursledere i PREP”
”Pedagogisk veileder – Fortsatt Foreldre”
For kursdeltakere:
PREP arbeidsbok for par
Fortsatt Foreldre arbeidsbok

Omtale i media
Linker til saker på Modum Bads sider som dreier seg om oss

Andre produkter
• ”Din for evig” – samlivskurs på DVD (link til nettbutikk)
• PREP-spillet (link til nettbutikk)
• ”Fortsatt Foreldre” – DVD (etter hvert link til nettbutikk)
• Informasjonsbrosjyrer
- ”Hva er PREP kommunikasjonskurs?”
- ”Til brudeparet”
- ”Fortsatt Foreldre

 


Modum Bad
Gordon Johnsens Stiftelse
3370 Vikersund
Tlf: 32 74 97 00
Fax: 32 74 97 97
E-post: post@modum-bad.no
Kontonr.: 2270.05.72262
Org.nr.: 970 107 592
Ordbok
Nyhetsbrev

Ønsker du å få informasjon om hva som skjer på Modum Bad? Registrer deg her!

« Meld utMeld inn »


Modum Bad / Gordon Johnsens Stiftelse © 2005-15 - Innholdsoversikt - Intranett

Siteman CMS