1. 1Avdeling for spiseforstyrrelser
 2. 2Sofakroken
 3. 3Spiseavdelingen
 4. 4Stuen
 5. 5Pasientrom
 • Avdeling for spiseforstyrrelser
 • Sofakrok Spis
 • Korridor Spis
 • Stue Spis
 • Pasientrom Spis

Avdeling for spiseforstyrrelser

Avdelingen har hatt spesialiserte behandlingstilbud for spiseforstyrrelser siden 1991. Funn i forskning, kvalitetssikring og innspill fra pasientgrupper er viktig for videreutvikling av behandlingstilbudene.
 

Vi har for tiden kapasitet til å motta flere søknader fra deg:

 •  som strever med spiseforstyrrelse og senskader etter barndomstraumer

 •  som strever med spiseforstyrrelser

 •  som er forelder og har spiseforstyrrelse
   

Avdelingen har 20 plasser fordelt på fire behandlingsprogram, fem til åtte pasienter i hver gruppe. Behandlingsprogrammene er rettet mot pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Avdelingens behandlingsmodeller er også tilrettelagt for pasienter med tilknytningsskader/relasjonstraumer og foreldre med spiseforstyrrelse. Som ledd i kvalitetssikringen brukes selvutfyllingsskjemaer ved inn- og utskrivinger samt ukentlige målinger med hovedmål å sikre pasientens deltagelse i egen behandlingsprosess.

Varighet

Behandlingsserien starter med utredningsopphold på fem dager der pasientene blir informert om de ulike behandlingstilbudene. Hovedoppholdenes lenger er 7 - 14 uker, avhengig av behandlingsprogram. Hvert gruppeprogram har egen behandlingsmodell. Strukturen i behandlingsgruppen foreldre med spiseforstyrrelser har en til to ukers opphold x fem fordelt over cirka seks måneder. Alle behandlingsprogrammene har oppfølgingsopphold ett år etter.

Forskning

Ved Modum Bad gis erfarings- og forskningsbasert behandling basert på samarbeid med sentrale kliniske miljøer nasjonalt og lokalt. Funn i forskning resulterte i nye behandlingsprogrammer driftet fra 2011. Vi ønsker å sammenligne effekten av to behandlingsmodeller; kognitiv terapi (Spis 2,CFT) versus terapi med selvmedfølelse (Spis 3, CBT).

Hvem kan søke

Søker må ha fylt 18 år, ha en spiseforstyrrelse og tidligere mottatt spesialisert utredning og behandling for spiseforstyrrelse. Grunnet lav vaktbemanning på kveld, natt og helg, kan sykehuset ikke ta imot pasienter med kontrollbrist i form av pågående utagering som rus, psykose, selvskading eller alvorlige selvmordsimpulser.
Les kriterier ”Inklusjon/Eksklusjon”.

Variert ventetid

Beregnet ventetid i de tre behandlingsprogrammene varierer mellom gruppene. Se under Fritt sykehusvalg, klikk deg inn under "i" (til høyre i tabellen) for å se de forskjellige gruppenes ventetider


Modum Bad
Gordon Johnsens Stiftelse
3370 Vikersund
Tlf: 32 74 97 00
Fax: 32 74 97 97
E-post: post@modum-bad.no
Kontonr.: 2270.05.72262
Org.nr.: 970 107 592
Ordbok
Nyhetsbrev

Ønsker du å få informasjon om hva som skjer på Modum Bad? Registrer deg her!

« Meld utMeld inn »


Modum Bad / Gordon Johnsens Stiftelse © 2005-15 - Innholdsoversikt - Intranett

Siteman CMS