Pilotprosjekt for behandling av overspising

I januar 2018 starter Modum Bad et pilotprosjekt for behandling av overspisingslidelse. – Vi søker pasienter som har fått diagnosen og som har forsøkt behandling tidligere, sier overlege Marit Christin Skinnes.

Ingunn Aune Hennum (fra v.) Marit Christin Skinnes og KariAnne Vrabel er klare til å ta imot pasienter til pilotprosjektet for behandling av overspisinglidelser.

Overspisingslidelse er en alvorlig spiseforstyrrelse.
– Det er den vanligste av alle spiseforstyrrelsene. Lidelsen er dobbelt så vanlig som anoreksi og bulimi, opplyser Skinnes.

Dårlig tilbud

Overlegen i Avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad slår fast at lidelsen har et dårlig behandlingstilbud både nasjonalt og internasjonalt. Lenge har avdelingen måttet avslå henvisninger fordi sykehuset ikke har hatt et tilbud til disse pasientene.
– Men denne pasientgruppen har et høyt lidelsestrykk. Vi ønsker derfor å gjøre noe, sier Skinnes.

Må ha fått diagnosen

Det nye tilbudet vil gjelde personer med en diagnostisert overspisingslidelse.
– Du må ha forsøkt poliklinisk behandling eller behandling i spesialisthelsetjenesten tidligere, opplyser psykologspesialist og forsker KariAnne Vrabel.
Pasientene må være selvhjulpne, og ikke ha psykose, aktiv suicidalitet, pågående selvskadeatferd, rusmisbruk eller ustabiliserte somatiske tilstander.
Avdelingen understreker at de i første omgang ikke har veldig stor kapasitet på tilbudet.
– I første omgang vil vi invitere potensielle pasienter til et vurderingsopphold. Der vil vi finne ut om dette pilotprosjektet er aktuelt for dem, forklarer avdelingsleder Ingunn Aune Hennum.

«Denne pasientgruppen har et høyt lidelsestrykk.
Vi ønsker derfor å gjøre noe.»

 

Periodevis innleggelse

Hvis du får tilbud om plass, vil du bli tilbudt psykoterapeutisk behandling.
– Vi vil ha fokus på kognitiv terapi innenfor rammene av periodevis innleggelse, opplyser KariAnne Vrabel.
Behandlingsopplegget er gruppebasert.
– Vi har åtte pasienter i gruppen som starter og slutter likt. Sier du ja til opplegget, vil du forplikte deg til ett eller to års behandlingsforløp.

Pasientens bidrag

I løpet av behandlingsperioden vil pasienten svare på diagnostiske intervjuer og spørreskjemaer. Dette er del av den ordinære behandlingsrutinen ved Modum Bad. Et begrenset antall spørsmål besvares ukentlig ved hver innleggelse.

Hva vil avdelingen være opptatt av?

Fagpersonene som leder pilotprosjektet ved Modum Bad vil være opptatt av dette:

·         Hva er det som har betydning for utbytte av behandlingen (endret spiseforstyrrede symptomer, vektendring, økt livskvalitet, bedret somatisk fungering)?

·         Har kognitiv terapi effekt på noen av disse elementene?

·         På hvilken måte virker i så tilfelle disse elementene i behandlingen?

·         Virker terapiene forskjellig på forskjellig pasienter?

·         Hvordan skal vi hindre drop-out?

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med: Avdelingsleder Ingunn Aune Hennum på iah@modum-bad.no eller 32 74 94 76

Ansvarlig: Modum Bad, ved administrerende direktør Lars Erik Flatø

Les mer om prosjektet her.

 

Fakta om Avdeling for spiseforstyrrelser

·         Modum Bad har behandlet spiseforstyrrelser i over 20 år

·         Avdeling for spiseforstyrrelser har 20 behandlingsplasser

·         Behandlingsplassene er fordelt på tre behandlingsprogram

·         Det er fem til åtte pasienter i hver gruppe

·         Døgnbehandling for personer som har spiseforstyrrelse

·         Sekvensiell behandling for personer som er foreldre og har spiseforstyrrelse

·         Behandlingen er også rettet mot personer som har spiseforstyrrelse og samtidig andre psykiske vansker etter relasjonstraumer i oppvekst. Bakgrunnen kan være seksuelle overgrep, mishandling og/eller ulike typer omsorgssvikt

·         Tilleggsymptomer i form av depresjon/angst, dissosiasjon, PTSD, rus og relasjonelle vansker kan være til stede

 

22.09.17
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF